Currently browsing category

Услуги

Мебелисимо ЕООД предлага следните услуги
Разкрой на мебелни плоскости
Кантиране
Изработка на боядисани детайли
Проектиране на мебели
Изработка на мебели
Доставка
Монтаж

Perfect cut
Perfect drill
Нашите машини

Разкрой и кантиране

С нашите модерни и нови маши, можем да гарантираме разкрой и кантиране с висока точност и превъзходно качество. Не е неоходимо да инвестирате …